Jag började arbeta på Cosmopolitan som redaktör i juni. Jag hade egentligen inga planer på att göra det utan var bara en ren tillfällighet att jag hamnade där. Tanken när jag fick erbjudandet var endast att jag skulle jobba där i en månad för att kickstarta den svenska webbtidningen från Amsterdam-kontoret tills den permanenta skribenten skulle ta över i juli. Efter månaden hade gått fick jag förfrågan om jag ville stanna kvar – en möjlighet som jag tog.

Advertisement - Continue Reading Below

Men varför ska det vara så svårt att bara göra sitt jobb så som ens arbetsuppgifter beskrivs? Kan jag inte bara göra det "jag ska" i åtta timmar på en arbetsplats, vara nöjd med det för att sedan gå hem? Efter första månaden förstod jag att jag ville omdefiniera mina arbetsuppgifter och få mer kreativ frihet. Personligen passar det inte heller mig att sitta åtta timmar på ett kontor per dag – även om det endast gäller tre dagar i veckan. Hur löser jag detta problem? Jo – jag bestämmer mig för att ta saken i egna händer och skapa den roll jag vill ha på tidningen. Här är mina bästa tips på hur du omdefinierar dina arbetsuppgifter och skapar din perfekta arbetsdag och roll på företaget:

Most Popular

1. Bygg upp förtroende

Nej, du kan inte komma in på en ny arbetsplats och direkt tro att du ska ändra allt på sättet du vill ha det – du måste bygga upp ett förtroende. Få din chef och dina kollegor att lita på din förmåga och omdöme genom att göra ett bra jobb, ställa rätt frågor och komma med bra idéer. Om de känner att du är en värdefull resurs kommer du sannolikt att få större ansvar att testa dina egna idéer.

2. Ha en tydlig idé vad du vill att dina arbetsuppgifter ska vara – och vad du är bra på

För att kunna omdefiniera dina arbetsuppgifter behöver du veta vad du vill. Skriv ned en lista över vad du är bra på och vilka typer av uppgifter som skulle passa dig. Om du till exempel jobbar på en PR-byrå med rekrytering men istället skulle vilja arbeta med sociala medier - skriv ned exakt hur du vill att en arbetsdag ska se ut och varför du skulle vilja ha dessa arbetsuppgifter. Det är lättare är ändra en position på ett företag när du redan har halva foten inne.

3. Skriv ned en plan

Hur ska du få som du vill? Skriv ned en plan med de exakta stegen som är nödvändiga för att du ska få din drömroll. Denna plan kan innefatta en halvårsplan, årsplan eller som för mig – en tvåveckorsplan (ja, jag vet – ibland är man helt enkelt för otålig).

4. Bygg upp och presentera ett case

Detta är nödvändigt för att du ska få möjligheten att byta riktning eller genomföra dina idéer – utan ett case är du bara en person med en vision men med faktiska siffror kan du visa att din kompetens kan komma till större användning där du vill lägga dina arbetstimmar. Jag hade en idé om att jag ville skriva ett annat typ av innehåll än det som tidigare publiceras och med större frihet inom strategidelen. Därför använde jag min fritid till att skriva denna typ av innehåll – publicerade artiklarna (utan att riktigt rådfråga min chef). Som väntat var mitt resultat i form av siffror väldigt bra vilket gjorde att jag kunde presentera caset och få min vilja igenom.

Jag läste ett quote här i veckan som löd "She understood her worth. That's what made her powerful" – Ha det i åtanke när ni sitter på ett jobb ni inte är 100% nöjda mer eller ni vet att ni har mer att ge. Om du ska tillbringa 8 timmar om dagen på ett jobb – make the most of it.

Vad tycker du?