Oavsett vad vi tycker om det: alkoholen är en del av vår kultur och vårt samhälle. I dagens Sverige dricker 9 av 10 vuxna alkohol. De flesta av oss är måttliga, men många dricker mycket. De senaste åren har dessutom alkohol blivit vanligt i allt fler sammanhang och allt fler dagar i veckan.

Hur mycket dricker vi egentligen i Sverige?

Under åren kring det senaste sekelskiftet ökade alkoholkonsumtionen i Sverige dramatiskt. Rekordåret 2004 drack svenskarna i genomsnitt 10,5 liter ren alkohol per person. Därefter har den genomsnittliga årskonsumtionen minskat till ca 9,1 liter år 2012. Under 2014 sjönk konsumtionen till ungefär 9,3 liter, vilket är en minskning med ca 4 procent jämfört med 2013. Konsumtionen är ojämnt fördelad. Yngre vuxna dricker mer än äldre och män dricker mer än kvinnor. Och för många innebär drickande en stor risk. De som dricker minst en gång i veckan har dock ökat från 28 till 43 procent.

Advertisement - Continue Reading Below

Hur vi dricker vi i Europa?

Alkoholkonsumtionen i Sverige är lägre än genomsnittet i Europa. Vi européer dricker mest i världen, drygt 12 liter ren alkohol per vuxen och år. Det är dubbelt så mycket som övriga världen. I Europa har de östra delarna den högsta konsumtionen, 14,5 liter ren alkohol per person och år. I Norden är motsvarande siffra 10,4 liter.

Vad dricker vi?

Vin står för den största andelen med 42 procent av konsumtionen 2014. På andra plats kommer starköl med 30 procent.

Unga vuxna dricker mest

Andelen med riskabla alkoholvanor i åldersgruppen 16–29 år är 35 procent bland män och 25 procent bland kvinnor. Sett över hela befolkningen (16-84) är den 17 för män och 9 procent för kvinnor.Dock ser det ljust ut för framtiden. I den senaste undersökningen 2014 sjönk andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 till historiskt låga andelar: 43 procent av pojkarna och 50 procent av flickorna svarade att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Även bland eleverna i gymnasiets år 2 har andelen alkoholkonsumenter minskat, om än inte i samma utsträckning.

Andelen som intensivkonsumerar alkohol minst en gång per månad har minskat. För pojkar i årskurs 9 har den gått ner från 25 procent år 2004 till 10 procent år 2014. För flickorna har andelen minskat från 23 procent 2004 till 11 procent 2014. Och andelen pojkar i årskurs 9 som varit berusade vid 13 års ålder har halverats sedan år 2003, från 17 procent till 9 procent 2013. Flickorna har haft en likadan utveckling under samma period, från 18 till 8 procent.

Källa: iq.se

Hoppas ni följer med på vår resa till en nykter september och deltar i vår anonyma alkoholundersökning för att hjälpa oss dyka djupare i alkoholens påverkan.

Gillade du artikeln? Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram!

Vad tycker du?